Outlines julkaisee ajatelmia maisema-arkkitehtuurista ja julkisen tilan suunnittelusta. Toimitus työstää kirjoittajien kanssa juttuja kausittaisten teesien näkökulmasta. Tämän hetkiset teesit ovat posthumanistisia näkökulmiamme elinympäristöön. Ne ovat prosessien suunnittelu, suunnittelu hoivana ja…

Jatka lukemista

Nomaji maisema-arkkitehdit – ”Koulutus ei tarjonnut meille valmiita malleja”

Nomaji maisema-arkkitehdit sai viime vuonna Arkkitehtuurin valtionpalkinnon ensimmäisenä maisema-arkkitehtitoimistona. Perusteena oli erityisesti Nomajin uraauurtavuus uudistavassa suunnittelussa ja kokonaisvaltaisessa kestävyydessä. Outlinesin Ilkka Törmä, Sarianna Salminen ja Tommy Lindgren keskustelivat Nomajin matkasta Mari Ariluoman ja Anni Järvitalon kanssa. Toimisto syntyi oman paikan etsimisestä, rantaretkien keskusteluista, sydämellisyydestä ja eteenpäin ajavasta tyytymättömyydestä. Nomajin tarina kertoo myös suunnittelualalla laajemmin tapahtuneesta muutoksesta.

Jatka lukemistaNomaji maisema-arkkitehdit – ”Koulutus ei tarjonnut meille valmiita malleja”

Toimistot osana kestävää kaupunkia ja pitkäikäistä rakennuskantaa

Helsingin ydinkeskustasta käydystä keskustelusta saa käsityksen, että toimistot olisivat tyhjillään ja että niiden korvaaminen asunnoilla olisi ratkaisu kestävyyden, keskustan elinvoiman ja kivijalkakaupan näivettymisen haasteisiin. Nämä haasteet eivät kuitenkaan ratkea yksiselitteisesti asuinkonversioilla. Keskusta-asunnoista suurempi osuus on asumattomia kuin toimistorakennuksissa on vajaakäyttöä ja lisäksi kaupunkirakenteen toiminnallisilla muutoksilla on seurannaisvaikutuksia. Toimistorakennuksia ja -käyttöä kannattaa vaalia keskustassa ja muuttaa harkiten niin kestävyyden kuin kaupungin elävyydenkin tähden.

Jatka lukemistaToimistot osana kestävää kaupunkia ja pitkäikäistä rakennuskantaa

Tiheikössä tavataan – kaupunkiluonto elämän rikastuttajana ja kohtaamispaikkana

Mitä merkitystä kaupunkiluonnolla on luontokadon kannalta, kun luontokadon juurisyyt ovat Suomessa maa-ja metsätalouden käytännöissä? Monimuotoinen kaupunkiluonto on elinympäristö meille ihmisille ja muunlajisille. Erityisesti se on lajienvälinen kohtaamispaikka, jossa luonnon prosessien ja muunlajisten havainnointi ja kohtaaminen luo perustan luontosuhteellemme. Siksi se on tärkeää myös luontokadon hillitsemiselle. Monilajisen näkökulman sisällyttäminen suunnitteluun alleviivaa erityisesti prosessien ja järjestelmien ymmärtämistä sekä yhteistyötä.

Jatka lukemistaTiheikössä tavataan – kaupunkiluonto elämän rikastuttajana ja kohtaamispaikkana

Kaupunki metsänä – kuinka luontopohjaiset ratkaisut liittyvät kiertotalouteen

Kiertotalous ymmärretään tyypillisesti kierrätystaloutena. Kiertotalouden ydinajatus on kuitenkin kokonaisvaltainen planetaaristen resurssien vaaliminen. Se merkitsee materiaalikiertojen lisäksi ekosysteemien tukemista luontopohjaisin ratkaisuin. Luontopohjaiset ratkaisut on nähtävä kokonaisvaltaisemmin osana rakennetun ympäristön kiertotaloussuunnittelua. Rakennettua ympäristöä voisi verrata siihen, mitä vastaava paikallinen luonnontilainen ympäristö tekisi, pohtivat Outlinesin Ilkka Törmä ja Sarianna Salminen Ethican kiertotaloussuunnittelijan Tuuli Kassin kanssa.

Jatka lukemistaKaupunki metsänä – kuinka luontopohjaiset ratkaisut liittyvät kiertotalouteen

Identiteetti ja paikka

Lappset-stipendin vuoden parhaasta diplomityöstä saanut Eetu Mykkänen tutki Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen lopputyössään identiteetin käsitettä ja sen merkitystä maisema-arkkitehdille. Tässä artikkelissa Eetu taustoittaa miten identiteetti muodostuu ja miksi tätä tulisi suunnittelualalla entistä paremmin ymmärtää.

Jatka lukemistaIdentiteetti ja paikka

Sisällön loppu

Ei enää lisää sivuja ladattavaksi