Outlines julkaisee ajatelmia maisema-arkkitehtuurista ja julkisen tilan suunnittelusta. Toimitus työstää kirjoittajien kanssa juttuja kausittaisten teesien näkökulmasta. Tämän hetkiset teesit ovat posthumanistisia näkökulmiamme elinympäristöön. Ne ovat prosessien suunnittelu, suunnittelu hoivana ja yhteistyö. Teesit on esitelty ensimmäisessä artikkelissamme.